تیم ما


علی دمن گولر وکیل

وی تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه دوکوز ایلول و...

مرت بالچی وکیل

مرت بالچی در سال ۱۹۹۱ در ازمیر متولد شد.وی تحصیلات خود را در رشته...

سحر الله وردی وکیل

سحر اله وردی از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده در ایران مدیریت و مشاور...