اورین چیلدیر

اورین چیلدیر

وکیل

در سال 1985 در سیواس متولد شد. وی در سال 2006 از دانشکده حقوق دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد. وی تا سال 2013 به عنوان وکیل در موسسات حقوقی مختلف کار کرد. بین سالهای 2013 و 2017 ، او به عنوان یک وکیل ارشد در شرکت مخابراتی وودافون  کار کرد. اورین چیلدیر در زمینه حقوق تجارت ، قانون تعهدات ، قانون شرکت ها ، قانون کار و حقوق بشر فعالیت دارد. اورین چیلدیر از سال 2018 به عنوان وکیل ارشد در موسسه حقوقی Dg کار می کند.