سونر گوربوز

سونر گوربوز

وکیل

سونر گوربوز در سال 1979 در گلنار ، مرسین متولد شد. در سال 2000 ، وی از دانشکده حقوق دانشگاه دوکوز ایلول فارغ التحصیل شد. وی پس از مدتی کار به عنوان وکیل مستقل ، بین سالهای 2006 و 2018 به عنوان وکیل در انبار دارویی EDAK کار کرد. متخصص در قانون تجارت ، قانون اجرای قانون و قانون تجارت ،. آتی سونر گربوز از سال 2018 به عنوان یک وکیل ارشد در زمینه اجرای قانون و کار در موسسه حقوقی Dg کار می کند.