Pro Bono Çalışmalar

DG Hukuk temel haklar ve insan hakları alanında ve özellikle kamu hukuku üzerine uzmanlığını pro bono çalışmalarla toplumla paylaşmaktadır. DG Hukuk kamu otoritelerinin fiillerini mümkün olan en iyi hukuki uygulamaları kullanarak sorgulamakta ve ayrıca kendi değerlerini paylaşan sivil toplum örgütleri ve kitle inisiyatiflerine süreklilik arz eden manalı bir destekte bulunmayı kurumsal ilkesi olarak kabul etmektedir.

DG Hukuk, kurumlara ve bireylere adalete erişim konusunda hukuki destek vermektedir. DG Hukuk Bürosu zamanını ve uzmanlığını gerçekten bir farklılık yaratabileceği alanlarda pro bono temelli olarak ücretsiz biçimde sağlamaktadır. Bu durum yerel toplum örgütleri ile işbirliğini, gönüllü çalışmaları, çeşitli sivil toplum örgütlerine üyelikleri, sosyal yardım ve pro bono çalışmalar gibi geniş bir alanı kapsamaktadır.